Priser
Søknadstegninger inneholder
Tegningene er godt målsatt og kan brukes som arbeidstegning av utførende. Ved behov leveres også dør og vindusskjema. Alle prosjekter inkluderer 3D perspektiver av tiltaket der det er behov og etter ønske fra kunde.
 
Tegningene leveres med minstekravene i TEK-17. Dimensjonering og beregning av laster, som bygget blir utsatt for må utføres av ansvarlig utførende og prosjekterende firma.
Vizplan leverer ansvarsrett for visuell utforming av bygg.
 
Pris for avanserte 3D bilder og animasjon etter avtale.