Plan & bygg
Alt starter med
en god plan

Vizplan leverer søknadsklare tegninger til en svært gunstig pris som inneholder den nødvendige dokumentasjon for at kommunen kan ta stilling til om prosjekt kan godkjennes.   

Ved prosjekter som krever byggesøknad leverer jeg  søknad om ansvarsrett for prosjektering av  arkitektur i kategorien visuell utforming av bygg.

Tegningene leveres med minstekravene i TEK-17. Dimensjonering og beregning av laster som bygget blir utsatt for må utføres av ansvarlig utførende og prosjekterende firma.

Vizplan leverer arkitektjenester i hele vårt langstrakte land.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt!!

Typiske tjenester innen plan & bygg

Ny bolig

Tiltaksklasse 1

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Hytte

Tegning av hytte og fritidsbolig

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Tilbygg

Tegning av tilbygg / påbygg

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Garasje

Tegning av garasje, carport og lignende

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Bruksendring

Bruksendre rom eller byggverk

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Seksjoneringstegninger

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Utomhus

Tegne utomhusområde

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Situasjonsplan

Vedlegges søknad om byggetillatelse

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Fasadetegninger

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Plantegninger

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Snittegninger

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt

Terrengsnitt

Ønsker du å vite mer?

Få uforpliktende tilbud
Ta kontakt