Byggesøknad
Trenger du hjelp
til byggesøknaden?

Vizplan samarbeider med Erik Fjellheim som utarbeider og sender inn søknad for prosjekt i tiltaksklasse 1, som omfatter småhusbebyggelse, tilbygg, påbygg, garasjer osv. Erik Fjellheim driver foretaket Erik Søk og han har lang erfaring innen byggesaker.

Ved prosjekter som krever byggesøknad leverer jeg  søknad om ansvarsrett for prosjektering av  arkitektur i kategorien visuell utforming av bygg.

Tegningene leveres med minstekravene i TEK-17. Dimensjonering og beregning av laster som bygget blir utsatt for må utføres av ansvarlig utførende og prosjekterende firma.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt!